Wersja do wydruku

Zbadaj nerki za darmo i bez skierowania

ZAWIADOMIENIE XXXI po wyborach – nadzwyczajna – sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 27 marca 2013 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

ZAWIADOMIENIE

XXXI po wyborach – nadzwyczajna – sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 27 marca 2013 r. (tj. środa), o godz.: 14.30,

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,

Szkolenie „Ekonomika produkcji rybnej”

100 lat - mieszkanki Gminy Wilamowice

Burmistrz Wilamowic - Marian Trela, Sołtys Pisarzowic – Stanisław Peszel oraz przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach składają serdecznie życzenia Pani Anieli Kwarciak z okazji setnej rocznicy urodzin.

 

  

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010r.  Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Burmistrz  Wilamowic  podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, w terminie od 15 marca do 5 kwietnia 2013r. wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

Do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat przeznaczona została część nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz 1871/9,  położonej w Wilamowicach.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Burmistrz Wilamowic podaje do publicznej wiadomości, że Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, w terminie  od 15 marca 2013r. wywieszony zostanie wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, przeznaczonej do zamiany.

Do zamiany przeznaczona została nieruchomość gruntowa oznaczona jako dz 324/6 o pow. 0,0286 ha, położona w Pisarzowicach.

Walki psów w Polsce?

W dniu 25.02.2013r. na terenie Wilamowic przy ul. Więźniów Oświęcimia znaleziono zwłoki młodego, około półtorej rocznego mieszańca rasy Amstaf. Na ciele zwierzęcia widoczne były liczne rany kąsane i szarpane prawdopodobnie powstałe podczas  walk psów.

Ulica przy której został znaleziony pies znajduje się blisko granicy powiatu oświęcimskiego i bielskiego i jest drogą przelotową Oświęcim - Brzeszcze - Wilamowice - Bielsko Biała.

Jeżeli ktoś rozpoznaje psa lub też posiada jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia prosimy o kontakt z OTOZ Animals  Oświęcim: otoz [dot] oddzial [at] gmail [dot] com" moz-do-not-send="true">otoz [dot] oddzial [at] gmail [dot] com, kontakt telefoniczny: 691-485-682 ; 698-024-633.

Za wskazanie sprawcy tego czynu przewidziana jest nagroda pieniężna.

Więcej szczegółów tego okrutnego zdarzenia znajdą Państwo na stronach:

DZIEŃ OTWARTY - URZĄD SKARBOWY

Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zawiadamia, że

16 marca 2013 r. (sobota)

Jest dniem otwartym w Urzędach Skarbowych.

Godziny Otwarcia:  od 9:00 do 13:00

Kasy czynne: od 9:00 do 12:00

W ramach Dnia Otwartego będą przyjmowane zeznania roczne oraz udzielane informacje w zakresie wypełniania formuły PIT

OGŁOSZENIE - ZEBRANIE

Przewodniczący Rady Osiedla Wilamowic zaprasza mieszkańców na zebranie
dnia 3 marca 2013 r. (niedziela) w sali OSP Wilamowice o godz. 10.15.
Podczas spotkania omawiane będą aktualne tematy
dotyczące miasta Wilamowice.  

Subskrybuje zawartość